لینک MPLS بین المللی


درباره MPLS

لینک MPLS بین الملل، ارتباطی ست نقطه به نقطه که ارتباط شما از دفاتر داخل ایران به مقاصد خارج از کشور برقرار می سازد.
لینک MPLS بین المللی شرکت عمان تل می تواند دفاتر و شبکه های مشترک در داخل کشور را به دفاتر شما در خارج از کشور و دیتاسنترهای بین المللی متصل نماید. لینک شما با پهنای باند تضمین شده از طریق خطوط ارتباطی بین المللی و با نوع خدمات (class of service) دلخواه شما برقرار گردد.
شرکت عمان تل با سهیم بودن در 14 کابل بین المللی، همراه مناسبی برای ارتباطات بین المللی مشترکین شما می باشد.

برای برقراری این لینک ابتدا باید از طریق تامین کنندگان داخلی (شرکت مخابرات ایران) ، ارتباط مشترک به سمت شرکت زیرساخت برقرار گردد و سپس شرکت زیرساخت ارتباط را به سمت همکاران بین المللی خود – از جمله شرکت عمان تل – برقرار می سازد.


کارایی لینک MPLS برای مشترکین چیست؟

در صورتی که سازمان شما نیاز به برقراری ارتباطی مطمئن با پهنای باند تضمین شده و امنیت لینک اختصاصی نقطه به نقطه با دفاتر خارج از کشورتان داشته باشد، لینک MPLS بین المللی عمانتل راهکار مناسبی برای شما می باشد.


راه اندازی لینک MPLS

شرکت عمان تل برای برقراری لینک MPLS بین المللی با شرکت زیرساخت رسما همکاری می نماید.

(برای اینکه یک تامین کننده بتواند ارتباط مشتریان را از طریق لینک MPLS بین المللی برقرار سازد، باید با شرکت ارتباطات زیرساخت TIC ارتباط و همکاری مستقیم داشته باشد)

شرکت عمان تل با سهیم بودن در 14 کابل بین المللی و داشتن 4 نقطه اتصال به ایران، از همکاران رسمی شرکت ارتباطات زیرساخت می باشد و از جمله برای برقراری لینک MPLS بین المللی با یکدیگر رسما همکاری می نمایند.