عمانتل – Omantel

عمانتل

با همکاری در 14 کابل بین المللی و دارا بودن 14 نقطه اتصال به ایران ، شرکت عمان تل همکار خوبی برای ارتباطات بین المللی شما می باشد.


لینک MPLS بین المللی

به عنوان نماینده شرکت عمانتل و با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت ، برای مشتریانمان ارتباط MPLS بین المللی برقرار می نماییم.

لینک MPLS بین المللی شرکت عمان تل می تواند دفاتر و شبکه های مشترک در داخل کشور را به دفاتر شما در خارج از کشور و دیتاسنترهای بین المللی متصل نماید. لینک شما با پهنای باند تضمین شده از طریق خطوط ارتباطی بین المللی و با نوع خدمات (class of service) دلخواه شما برقرار گردد.

اطلاعات بیشتر


ارائه فضای دیتاسنتر

دیتاپارک عمان امکانات و فضای با کیفیت عالی و استاندارد جهانی برای دیتاسنتر و اطلاعات شما فراهم می آورد.

همچنین شرکت های بزرگی از قبیل گوگل، آکامای، level3 …… از امکانات عمانتل بهره برداری می نمایند.


ترانزیت پهنای باند اینترنت

با همکاری در 14 کابل بین المللی و دارا بودن 14 نقطه اتصال به ایران ، شرکت عمان تل همکار خوبی برای ترانزیت پهنای باند اینترنت از طریق ایران می باشد.