درباره ما

درباره ما

در گسترش سالم ایرانیان ما آماده طراحی ، گسترش و تامین تجهیزات مخابراتی برای شبکه های مخابراتی و همچنین ارائه لینک MPLS بین المللی هستیم.

گسترش سالم ایرانیان دارای بیش از 15 سال سابقه در ارائه راهکارهای مخابراتی و بانکی می باشد. و هم اکنون شامل تیمی از کارآزمودگان صنعت مخابرات می باشد.

هدف ما ارائه شبکه و راهکاری یکپارچه با مدیریتی منسجم می باشد تا بتوانیم ارتباطی آسان و نقطه به نقطه به مشترکینمان ارائه کنیم.


احمد پورنگ نیا ، رئیس هیات مدیره

آقای احمدپورنگ نیا دارای بیش از 30 سال سابقه در مدیریت و بهره برداری از شبکه های مخابراتی می باشد. ایشان اخیرا به عنوان ریاست APT (Asia Pacific Telecommunication) فعالیت می نموده اند. همچنین از سالهای 89 تا 92 به عنوان عضو هیات مدیره در شرکت ارتباطات زیرساخت خدمت می نموده اند. پیش از آن نیز به عنوان مدیراجرایی زیرساخت ، مدیر ارتباطات بین الملل وزارت ارتباطات و همچنین از سالهای 85 تا 89 به عنوان معاون APT فعالیت می نموده اند. ایشان دارای تجربه ای بین المللی در زمینه مخابرات می باشند. همچنین ایشان دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه South Bank London و کارشناسی الکترونیک از دانشگاه West Minster می باشند.


محمد کاشانی ، عضو هیات مدیره

آقای سیدمحمدکاشانی ، دارای 30 سال سابقه در صنعت مخابرات می باشند. ایشان بیشتر دوره خدمت خود را در شرکت مخابرات ایران TCI و سپس در شرکت ارتباطات زیرساخت TIC گذرانده اند. ایشان در بخش های مختلف سازمان مدیریت می کرده اند و آخرین سمت ایشان پیش از بازنشستگی، مدیر بخش واگذاری مدارات بوده است.

 

 

 


کامران خلیلی ، مدیر عامل

آقای کامران خلیلی دارای سابقه طولانی در تامین تجهیرات مخابراتی و بانکی می باشند. ایشان 19 سال عضو هیات مدیره شرکت نوتاش اندیشه بودند که در زمینه شبکه های کامپیوتری فعالیت می کردند. و همزمان به مدت 15 سال نیز مدیرعامل شرکت نوتاش ارتباط بوده اند و در زمینه مخابرات فعالیت نمودند. ایشان پس از آن شرکت گسترش سالم ایرانیان را تاسیس نمودند و به طور تخصصی در زمینه شبکه های مخابراتی فعالیت نمودند. ایشان همچنین در زمینه تجهیرات مربوط به صنایع بانکی فعالیت می نمایند.